Home Make up Dierproeven Cosmetica

Dierproeven Cosmetica

Door: Hanneke

Omdat er nog steeds best veel onduidelijkheid bestaat over het wel of niet gebruiken van dierproeven Cosmetica namen we contact op met Paul de Leu van Stichting Proefdiervrij. In dit artikel geeft Paul de Leu van Stichting Proefdiervrij meer uitleg over dierproeven op cosmetica.

Verbod op Cosmetica dierproeven

Sinds 11 maart 2013 is er het ‘Europese test- en handelsverbod op diergeteste cosmetica‘ en mag cosmetica in Europa niet meer op dieren worden getest. Hierdoor voldoet alle cosmetica die in Europa wordt verkocht aan de criteria van dierproefvrije cosmetica. Deze wet heeft zeker ook consequenties voor buitenlandse cosmeticamerken die hun producten in Europa op de markt willen brengen.

Stichting Dierproefvrij heeft zich jarenlang hard gemaakt voor deze wet. Tot maart 2013 hield de stichting dierproefvrij een lijst bij met alle merken die net op dieren testen. Deze merkenlijst bestaat niet meer als lijst van aanbevolen proefdiervrije merken. Met betrekking tot het actuele gebruik van proefdieren is er geen verschil meer tussen de merken op onze lijst en de andere merken die in de winkel worden verkocht. De merkenlijst blijft nog wel bestaan al een ‘wall of fame’ oftewel de lijst van merken die, toen dat nog nodig was, met hun vermelding in deze lijst mee hebben geholpen aan de totstandkoming van het Europese verbod.

Om in het verleden op de lijst van Proefdiervrij opgenomen te mogen worden, moest een cosmeticamerk Proefdiervrij ervan overtuigen dat er gebruik werd gemaakt van ingrediënten (dierproeven voor eindproducten waren al in 2004 verboden) waarvoor geen dierproeven worden gedaan. Belangrijk dat vermeld werd vanaf welke bepaalde datum dat zo was. Die datum mocht een merk zelf vaststellen, maar daarna natuurlijk nooit meer wijzigen.

Het is nu eenmaal zo dat alle mogelijke ingrediënten (zelfs water!) ooit op dieren zijn getest. Daarom is het belangrijk dat we beschikken over een datum vanaf wanneer geen gebruik meer wordt gemaakt van uitkomsten uit dieronderzoek. Nu was het in de praktijk zo dat bijna alle merken op onze lijst nooit dierproeven hadden laten doen. In het dossier werd dan de datum van ontstaan opgenomen.

Het liefste wilden wij dat er merken waren die uit zichzelf stopten met het doen of laten doen van dierproeven. Deze merken hadden we graag verwelkomd in onze lijst. In theorie zou in het dossier dan de datum van die dag worden opgenomen waarop daadwerkelijk geen proefdieren meer worden gebruikt. Echter, in onze lijst hebben altijd merken gestaan die langere tijd aan onze criteria voldeden. Gelukkig gelden onze criteria nu voor heel Europa. Sinds 11 maart geldt dat voor alle cosmetica die in de winkel ligt geen dierproeven (meer) worden gedaan.

Als het goed is werkt het in de praktijk als volgt: De keuringsdienst houdt in de gaten wat er in de winkel ligt en of alles aan de voorwaarden en voorschriften voldoet. Als een cosmeticamerk een product op de markt brengt met een ingrediënt dat op 11 maart 2013 nog niet op de markt was, dan zal dat ingrediënt tegen het licht gehouden moeten worden. Uitgezocht zal moeten worden of het ingrediënt wel de nodige veiligheidstesten doorlopen heeft. Een fabrikant is wettelijk verplicht om van alle afzonderlijke ingrediënten papieren te kunnen overleggen waarin dit soort informatie is opgenomen. Dan is direct te zien of de veiligheid van dat ingrediënt is bewezen door middel van dierproeven. Zijn er na 11 maart proefdieren gebruikt om de veiligheid vast te stellen? Dan mag dit product niet op de Europese markt worden verkocht.

Er zijn websites waarop wordt gewaarschuwd voor cosmeticamerken die mogelijk diertesten laten doen in China (dat is dan voor de verkoop in China) of elders in het buitenland. Voor heel Europa geldt dat cosmetica waarvoor na 11 maart 2013 dierproeven zijn gedaan, niet mogen worden verkocht. Proefdiervrij beschikt niet over de informatie nóch over de internationale connecties om gedegen informatie te kunnen geven over dierproeven voor de buitenlandse markt. Sinds begin 2013 is onze focus daarom extra gericht op de vervanging van de honderdduizenden proefdieren die in Nederlands biomedisch onderzoek worden gebruikt. Dit doen we door de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek te stimuleren. Want proefdiervrij onderzoek is beter voor mens én dier!

Wil je Stichting Proefdiervrij steunen? De donaties zijn nog steeds hard nodig om alle soorten dierproeven te verbannen.

Related Posts